Bộ nút số 50 | Bida 3 băng

Hướng dẫn chi tiết cách dùng Bộ nút số 50 bida 3 băng (bộ 50) cực dễ hiểu cho người mới bắt đầu môn 3 băng.

Tại sao gọi là bộ 50?

Do góc dậu dùng để làm chuẩn có giá trị là 50 nên người ta hay gọi là bộ 50. That’s it!

Bộ 50 sử dụng cho thế bi nào?

Nếu bạn có thắc mắc như trên, nghĩa là bạn có một tư duy của người đánh bida. Mình đã gặp rất nhiều người hỏi tại sao vị trí này của bộ nút số A có giá trị là 10, nhưng lại là 20 trong bộ nút số khác.

Câu trả lời rất đơn giản, mỗi thế bi, đường bi đều có một quy luật riêng, tương ứng với quy luật đó là một bộ số để giải thích tại sao bi chạy như vậy và căn cứ vào đó, người ta dùng cách giải thích đó để dự đoán cần phải đánh như thế nào > bi chạy như thế nào để có điểm.

Do đó, người học chơi bida 3 băng cần hiểu rõ điều này: Mỗi thế bi có một bộ số riêng tương ứng!

Quay lại câu hỏi Bộ 50 sử dụng cho thế bi nào: Bộ này sử dụng cho thế bi sườn.

Thế bi sườn là gì? Cách sử dụng bộ 50

Đầu tiên, ta cần biết đường đi của thế bi áp dụng bộ số này:

Bi chủ chạm băng dài D1/D2 > chạm băng ngắn N1/N2 > chạm băng dài còn lại

1 Bộ nút số 50 | Bida 3 băng

Bước 1: Xác định tia về

2 Bộ nút số 50 | Bida 3 băng

Sơ đồ đường bi sau khi chạm băng thứ 3

Bạn cần ghi nhớ các vị trí này chính xác. Lấy góc dậu làm chuẩn: 20 về dậu!

Từ sơ đồ đường bi này, ta thấy để bi trắng sau khi thực hiện 1 cú A băng bộ 50 về trúng, thì bi trắng phải đi theo tia về 30! GHI NHỚ SỐ 30

Bước 2: Xác định điểm đánh

3 Bộ nút số 50 | Bida 3 băng

Điểm đầu là dãy số từ 15 đến 100 màu đen như hình trên.

Thắc mắc của nhiều người là nếu bi trắng nằm ở như hình, thì điểm đầu là 45 hay 50? Mình xin làm rõ với các bạn, điểm đầu 45 hay 50 đều đúng. -.-

Vấn đề ở đây là, nếu điểm đầu là 45, thì tương ứng mình đang đánh bi trắng theo tia 45_40. Chả có gì sai cả, nhưng nếu bi chạy theo tia 45_40 thì có về tia trúng không?

(À quên nói, dãy số màu tím bên tay phải, được gọi là điểm đánh. Tia nối điểm đầu và điểm đánh gọi là tia tới.)

Tất nhiên là không? Bây giờ mình sẽ giải thích.

Với một vị trí bi trắng trên bàn, có vô số tia mà mình có thể chọn, nhưng mình cần chọn đúng 1 tia để khi đánh, tia về là 30!

Vậy làm sao biết tia về từ điểm đánh và điểm đầu? Ta theo công thức sau:

Giá trị Tia về = Điểm đầu - Điểm đánh

Ví dụ: Điểm đầu là 45, điểm đánh 40 thì tia về sẽ là 45 – 40 = 5 (dễ ẹc)

Vậy nếu mình chọn tia 50_20 thì sao?

Tia về = 50 – 20 = 30. Chính là nó. Vậy nếu mình đánh bi chủ vào nút 20 (màu tím) + áp phê thì sẽ thực hiện 1 cú a băng ghi điểm.

6 Bộ nút số 50 | Bida 3 băng

Đối với trường hợp đánh sườn bình thường

5 Bộ nút số 50 | Bida 3 băng

Xác định tia trúng: Vẫn là tia về 30

Chọn tia tới: Tại sao lại đánh vào điểm 20? Vì khi đánh vào điểm 20, ta được tia tới là 50_20, tia này có tia về là 30!

Nếu đánh vào điểm khác không phải 20 thì tia tới sẽ khác đi dẫn đến tia về sẽ khác.

Như thế bi trên hình, khoảng trúng nằm từ 45 đến 28. Nên chỉ cần tia về từ 45 đến 28 là trúng, không nhất thiết phải là 30.

OK. Tóm lại, khi sử dụng bộ số này

B1: Xác định tia về để trúng

B2: Chọn tia tới: Xác định tia tới (đi qua bi chủ) gồm điểm đầu và điểm đánh sao cho

 Điểm đầu - điểm đánh = giá trị tia về

B3: Đánh theo tia tới đã chọn. Đánh theo tia, không phải đánh chạm điểm đánh nhé.

Theo kinh nghiệm và áp dụng nhiều kiến thức khác, nếu điểm đánh <40 thì dùng 2 phê, còn lại dùng 3 phê.