Bộ nút số Cúp bê (1 băng 2 gãy)

Chào các bạn đam mê môn nghệ thuật Bida 3 băng

Quay trở lại với các bạn rồi đây, hôm nay ngocvuxxl sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn bộ nút số được sử dụng khá là nhiều vì tính an toàn (sẽ phân tích tại sao lại gọi là an toàn bên dưới) và dễ nhớ.

Bộ này sử dụng cho thế bi Cúp bê (cúp -> chạm 2 băng) hay còn gọi là thế bi 1 băng 2 gãy.

Điểm đánh = Điểm chạm x Điểm trúng

Các bạn xem 2 hình minh họa ở bên dưới sẽ hiểu ngay.

B1 Bộ nút số Cúp bê (1 băng 2 gãy)

B2 Bộ nút số Cúp bê (1 băng 2 gãy)

Lưu ý: Bộ này sử dụng ép phê 0 (không ép phê) nhé, còn nếu sử dụng ép phê (cú đảo) thì bộ nút số sẽ khác nhé, mình sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới.

Tại sao lúc đầu mình nói thế bi này là thế bi an toàn? Đơn giản thôi, nếu trái bi đích là bi đỏ, mà bạn vô tình đánh trật thì sẽ tạo thành phương thức Ôm đỏ chờ chết (mình hay trêu là chạy bi kiểu nhà quê). Dù gì thì 2 bi gần nhau sẽ gây khó dễ cho đối thủ lắm đấy.

OK, chúc các bạn đánh ngày càng hay, càng chuyên nghiệp nhé!!